fredag, august 04, 2006

Pisa mysteriet om Finlands høje uddannelsespræstationer

Med udgangspunkt i et projekt, som skolelærernes fagblad Folkeskolen beskriver i artiklen Man kan også lære af Finland giver lektor Frans Ørsted Andersen fra CVU Odense foreløbige konklusioner på, hvorfor skoleeleverne i Finland i Pisa undersøgelsen klarede sig så meget bedre end de danske elever. Det er frugtbare synspunkter efter min mening.

Artiklen slutter med ordene:
»Det betyder, at vi sagtens med få ændringer kan hæve det faglige niveau herhjemme, uden at vi behøver give køb på noget som helst andet, og uden at vi egentlig behøver forandre vores hverdag særlig meget«.

Dette er jeg meget enig i ud fra mine mange års arbejde med udvikling og forskning i folkeskolen.

Foruden at jeg tror på, at mange af de foreløbige tanker som Frans Ørsted Andersen gør sig vil vise sig at være en del af forklaringen, så skal vi satse meget mere bevidst på elevernes faglige begrebsudvikling.

Frans Ørsteds henvisning til brugen af bøger som noget sammenbindende for måske især de svagere elever kan blandt andet hænge sammen med dette.

Uden at det må opfattes rigidt, så er den kontinuerte opfølgning af allerede introducerede begreber (og færdigheder) helt afgørende for elevernes udbytte af undervisningen.

Der er god mening i at være kritisk over for undersøgelser som PISA. Men lad os stoppe med at søge at bortforklare resultaterne som alene værende på grund af undersøgelsesmetodiske begrænsninger.

Jeg er meget overbevist om, at de fleste danske elever kan få meget mere ud af deres skolegang, hvis vi bliver bedre til at organisere deres læreprocesser.

Det samme gælder for de fleste andre uddannelser og undervisningssituationer.

Vi må hjælpes ad.

Søren Breiting