mandag, april 26, 2010

Googling er ikke nok i gymnasiet

Gør gymnasiet nok for, at gymnasieelever opnår de nødvendige digitale kompetencer?

Informationskompetence blev udråbt som det 21. århundredes – det digitale samfunds – nøglekompetence. Men nu sætter et nyt debatoplæg fra DPU, Aarhus Universitet, og Danmarks Biblioteksskole spørgsmålstegn ved, om gymnasiet gør nok for, at gymnasieelever opnår de nødvendige digitale kompetencer.

På Google finder man altid et eller andet, man kan bruge. Sådan er vi – og ikke mindst gymnasieelever – vant til at tænke og handle. Men et nyt debatoplæg påpeger, at kravene til gymnasieelevers digitale informationskompetencer bør række længere end Google.

Det handler om søgestrategier og om at kunne vurdere og selektere information kritisk. Og det bør være gymnasiets opgave at sikre, at eleverne lærer de nødvendige digitale kompetencer. "Der må stilles helt andre krav til gymnasieelevers kompetencer, når det gælder digital informationssøgning, ellers ender for mange af dem som digitale analfabeter.

Godt nok har eleverne en computer, men hvis de ikke kan bruge den kompetent i faglige sammenhænge, så har vi et problem,” lyder det fra prodekan for formidling Claus Holm, DPU, Aarhus Universitet, der har været projektansvarlig for debatoplægget.

Computeren skal indrages aktivt i undervisningenInternationale undersøgelser peger på, at det er nødvendigt at eleverne opnår informationskompetencer så hurtigt som muligt – i grundskolen eller gymnasiet – for at kunne klare sig godt som studerende på videregående uddannelser. Men det sker ikke, fortæller lektor Trine Schreiber fra Danmarks Biblioteksskole.

Hun understreger, at uddannelsesinstitutionerne ikke har taget ordentlig fat på opgaven, blandt andet fordi samarbejdet mellem bibliotekarer og lærere ikke fungerer godt nok. Claus Holm, DPU Aarhus Universitet uddyber kritikken: "Vi ved, at der er investeret meget i it-isenkram. Samtidig må vi konstatere, at det ikke i sig selv gør eleverne tilstrækkeligt informationskompetente.

Det er på tide at gøre op med en naiv tilgang til it. Det er uklogt at tro, at bare en computer er til stede, så sker der også en kompetent brug af den. I dag får alt for mange elever lov til at praktisere en doven brug af it.

Og frem for at gymnasielærere for eksempel bruger deres tid på at kontrollere om elever bruger computeren til at snyde med, så har vi brug for en mere kvalificeret og aktiv inddragelse af computeren som et redskab til at udvikle informationskompetencer i gymnasiet."

Behov for en pædagogisk målsætningDebatoplægget taler sit tydelige sprog om folkeskole-, gymnasieelevers og studerende på de videregående uddannelsers mangel på informationskompetencer.

Hvad enten man ser mod England, Tyskland eller Danmark, så er meldingen, at en hel generation af gymnasieelever får utilstrækkelige kompetencer i forhold til at vurdere informationssøgningers kvalitet. Men hvorfor?

Projektgruppens studie af gymnasielovgivningen viser, at problemerne blandt andet hænger sammen med manglen på en samlet, tydeligere og bindende officiel målsætning for informationskompetence i den danske gymnasieskole. Konsekvensen er en uhomogen indsats på det enkelte gymnasium – og på tværs af de danske gymnasier.

Lektor Trine Schreiber fra Danmarks Biblioteksskole forklarer: "Det bliver alt for meget op til bibliotekaren eller den enkelte lærer at finde ud af, hvordan han eller hun vil tackle elevernes mere eller mindre tilfredsstillende brug af computere til informationssøgning.

Nogle lærere bandlyser brugen af computere i undervisningen, andre forsøger at integrere dem. Men der er ikke en fælles pædagogisk målsætning, og heller ikke en systematisk inddragelse af bibliotekarer. Det er alt sammen med til at skabe det problem, vi står med i dag."

Debatoplægget 'Informationskompetence i gymnasiet' er udformet i et samarbejde mellem DPU, Aarhus Universitet og Danmarks Biblioteksskole.

Debatoplægget kan bestilles ved at sende en mail til ibje@dpu.dk

Oplægget og andet materiale kan donwloades på www.dpu.dk/info.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Prodekan for formidling Claus Holm, DPU, Aarhus Universitet, E: clho@dpu.dk eller T.: 2688 5600.
Lektor Trine Schreiber, Danmarks Biblioteksskole, E: ts@db.dk eller T: 3258 6066.
København: Videndag om vidensamfundet og orientering om bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab


Program for seminar om viden i samfundet og om uddannelse til bachelor i uddannelsesvidenskab

10.00 - 10.20 Velkomst og introduktion til læring i vidensamfundet, v. lektor og studieleder Lars Geer Hammershøj, DPU, Aarhus Universitet

10.20 - 10.45: Det lærende menneske i vidensamfundet, v. lektor Rie Thomsen

10.45 - 11.10: Hvilke krav er der til ledere i vidensamfundet? v. lektor Pia Bramming

11.10 - 11.20 Pause

11.20 - 11.45: Hvad er vigtigt at lære i vidensamfundet? v. lektor og studieleder Lars Geer Hammershøj

11.45 - 12.15: Om BA i Uddannelsesvidenskab v. lektor og studieleder Lars Geer Hammershøj

12.15 - 13.00: Frokost

13.00 - 15.00: Vejledning til DPUs nye bachelor i Uddannelsesvidenskab

Tal med en studievejleder

Tal med de studerende på DPU

Rundtur på DPU

Materiale til brug i undervisning kan hentes på www.dpu.dk/vidensamfund.
Tilmelding til seminar om dag om viden i samfundet (gratis)

Tilmelding af klasser/grupper på mawei@dpu.dk eller 8888 9080
Dato
27.04.10
Tid
10.00 - 15.00
Sted
DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 Kbh. NV, lokale D170 og D174