fredag, februar 12, 2010


Mental sundhed i skolen


Ny bog om Evidensbaseret grundlag for fremme af børns mentale sundhed


Af Karen Wistoft og Dan Grabowski fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Århus Universitet, København

Mental sundhed handler om menneskers positive selvopfattelser og om inklusion og social anerkendelse. Skolen kan medvirke til, at børn og unge lærer at skabe meningsfuldhed og styrker deres positive selvopfattelser. Deres selvbilleder kan udfordres, så de harmonerer med den virkelighed, de er en del af.

Vores rapport afdækker betydningen af skolebørns mentale sundhed og fremkommer med en række overvejelser over, hvilken evidens der er brug for, hvis man vil fremme mental sundhed i skolen.

Rapporten bygger på internationale litteraturstudier af mental sundhedsfremme blandt skolebørn og på ny dansk sundhedspædagogisk forskning.

Rapportens primære målgruppe er lærere, sundhedsplejersker og andre kommunale medarbejdere, der interesserer for børns mentale sundhed. Endvidere henvender rapporten sig til kommunale beslutningstagere, politikere og forskere, der med interesse for området.

Denne aktuelle rapport er udgivet på Forlaget Lundtofte og kan fås ved henvendelse til ole@schwander.dk eller www.forlagetlundtofte.dk