mandag, august 16, 2010

Til interesserede i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).
Den 26. august 2010 afholder RCE-Danmark en konference om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).
Alle, der er engageret i udvikling af UBU, er velkomne. Programmet gengives længere nede på siden. Bemærk at deadline for tilmelding er 19. august.

RCE-Danmark er et nationalt netværk for UBU, som er blevet etableret her i foråret 2010. Formålet er at kvalificere udviklingen af UBU i Danmark gennem at skabe fællesskab og samarbejde herom mellem forskere, praktikere, embedsmænd m.v.

Navnet ’RCE-Danmark’ kommer af, at vi har søgt godkendelse hos United Nations University som ’Regional Centre of Expertice’ (RCE). Med forventning om en godkendelse senere i år, bliver det danske netværk koblet med et globalt netværk af RCE’er, som alle arbejder med UBU.

Netværket er etableret med støtte fra Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab og Teknologisk Udvikling. Initiativet er taget af følgende institutioner og organisationer: DPU/Aarhus Universitet (koordinerende), RUC, Ålborg Universitet, DTU, UC-Lillebælt, UC-Vest, UC-København, Københavns Kommune, Herning Kommune, Region Sjælland, Friluftsrådet, Øko-net og Vestforbrænding.

Konferencen den 26. august skal ses som en invitation til alle, som arbejder med og er interesserede i faglig udvikling af UBU i Danmark, om at komme og stifte nærmere bekendtskab med netværket. Håbet er, at det kan inspirere mange flere til at indgå i den videre kvalificering af arbejdet med UBU.

På konferencen vil selve begrebet ’Uddannelse for Bæredygtig Udvikling’ blive diskuteret. Hvad er det? Hvad er det nye? Vi har med vilje ikke villet lægge os fast på en bestemt definition, fordi hverken uddannelse eller bæredygtig udvikling er entydige begreber. UBU er ufærdigt – noget som er i udvikling – og det er netop netværkets idé at befordre denne udvikling. Vi er på den anden side opmærksomme på, at begrebet bliver meningsløst, hvis alt kan inkluderes. Derfor har vi brug for at fokusere og identificere det, vi finder særligt vigtigt, nyt og interessant. En arbejdsgruppe, som har mødtes om det, vil stå for konferencens formiddagssession.

Eftermiddagen vil give mulighed for at udveksle erfaringer og udvikle ideer til aktiviteter og samarbejder under netværket. Som det fremgår af programmet, er der planlagt en række parallelle workshops, men der vil også være mulighed for andre workshops, da det væsentlige er, at der er tid til at mødes og udvikle tanker og planer sammen med andre, som har samme interesser, som en selv. Det kan forhåbentlig give anledning til kommende initiativer og undergrupper, som kan levere nye spændende faglige input til udviklingen af UBU.

Du kan finde yderligere oplysninger om RCE-Danmarks idégrundlag, organisering og aktiviteter på hjemmesiden: www.RCE-Danmark.dk

Venlige hilsner
Jeppe Læssøe, Formand for RCE-Danmark
---
Program for RCE konference om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling UBU som led i Tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling TUBU
RCE Danmark Konference
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – hvad er det nye?

HVORNÅR?
26. august 2010
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Tuborgvej 164, København.

HVOR OG TILMELDING:
26. august 2010
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Tuborgvej 164, København.
Deltagelse 250 kroner,
- inklusiv kaffe, frokost og vin på tagterrassen
Tilmelding: https://webshop.dpu.dk/default.aspx?id=2698
PROGRAM:

FORELØBIGT PROGRAM
09.30-10.00 : Registrering og kaffe
10.00-10.20 : Velkomst og introduktion
v. Professor mso Jeppe Læssøe, DPU
10.20-10.50 : Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling?
– feltet og dets særlige kendetegn
v. RCE arbejdsgruppen om UBU
10.50-11.20 : Summegrupper
– hvad gør vi i dag og hvordan vil vi udvikle UBU videre frem?
11.20-12.00 : Opsamling og diskussion
– hvad var nyt og interessant?
12.00-13.00 : Frokost
13.00-14.30 : Parallelle workshops; Erfaringer og perspektiver
1. workshop : UBU i folkeskolen og ungdomsuddannelserne
2. workshop : UBU, IT og medier
3. workshop : UBU i lokalsamfundet – barrierer og muligheder
4. workshop : Efteruddannelse – behov og muligheder
Forslag til andre workshops er velkomne. Der vil være korte oplæg af RCE arbejdsgrupperne i de forskellige workshops, og hver workshop vil have en facilitator og en rapportør tilknyttet.
14.30-15.30 : Opsamling og perspektiver
15.30-16.30 : Verdenscafé og vin
– Nye initiativer og samarbejder
----
FORMÅL FOR KONFERENCE OM UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING (UBU)
Konferencen henvender sig til både de nuværende deltagere i RCE netværket og alle andre, som er interesserede i UBU (Uddannelse for Bæredygtig Udvikling), og som evt. kunne være interesserede i at indgå i netværket. Målet er at diskutere UBU i teori og praksis, udveksle erfaringer og viden, samt at inspirere til nye initiativer og samarbejder i det danske RCE.
RCE DANMARK
RCE Danmark (Regional Centre of Expertise) er et åbent fagligt netværk af forskere, embedsmænd, NGO’ere, undervisere og andre, der arbejder med at udvikle og praktisere Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark som led i FN’s tiår for UBU (2005-2014). Målet med netværket er at fungere som et nationalt og internationalt kraftcenter for praksisnær forskning og udvikling indenfor UBU med vægt på fremme af demokratiske kompetencer til deltagelse - og af bæredygtig udvikling som en læreproces i samfundet. Netværket koordineres af DPU og modtager økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet. RCE Danmark indgår samtidig i et globalt FN netværk af RCE’ere, hvor erfaringer og viden indenfor Education for Sustainable Development udveksles.