torsdag, marts 22, 2007

Dialogmøder for interessenter i Ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i DK


Gymnasieområdet og ungdomsuddannelserne
Mandag 30. april kl. 11-15.30

Grundskoleområdet
Onsdag 2. maj kl. 11-15.30

Universiteter og videregående uddannelser
Mandag 7. maj 11-15.30

Folkeoplysning
Tirsdag 8. maj 11-15.30

Det er gratis at deltage, og der serveres en simpel sandwich.

Tilmelding bedes sendt til karin@dpu.dk inden en uge før arrangementet. Program følger. Sted: DPU København
Det går fremad med Uddannelse for Bæredygtig Uddannelse i Danmark

Her i det tredie år af ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Uddannelse (2005-2014) begynder det nu for alvor at gå fremad.
I dag blev der på Undervisningsministeriets konference om
"Lige muligheder for alle i uddannelse" i Eigtveds Pakhus i København 22. marts 2007 blandt andet fremlagt en opsummering af, hvad Uddannelse for Bæredygtig Uddannelse drejer sig om.

I en foreløbig formulering blev det udtrykt således:

UBU kan karakteriseres ved at være
Uddannelse og folkeoplysning, der tager ønsket om bæredygtig udvikling alvorligt med henblik på,
at deltagere får det bedst mulige grundlag for at kunne overveje og handle kompetent og engageret i samspil med andre
i forhold til komplekse, kontroversielle problemstillinger af betydning for kommende generationer og den globale udvikling.
Det blev i øvrigt understreget med citat fra UNESCOs documenter, at målet for ti-året er
" a more sustainable and just society for all "
Samtidig blev det slået fast, at med udgangspunkt i den eksisterende pædagogiske forskning kommer man længst, hvis man tænker på følgende måde vedr. perspektiver for UBU:

  • På kort sigt er UBU et rent pædagogisk og uddannelsespolitisk anliggende

  • På lang sigt er det et middel til at fremme mere bæredygtige udviklingstræk – hvad disse så måtte vise sig at skulle være konkret
Dette har meget at gøre med fokus på komplekse og kontroversielle problemstillinger, som vedrører udvikling og fordeling af resurser, hvor der ikke er nogen givne løsninger på forhånd, og hvor ingen kan overskue, hvad der i det lange løb kan betragtes som de mest bæredygtige og fornuftige løsninger.
Med andre ord, handler det ikke om at undervise i specifikke løsninger men fremelske de nødvendige kompetencer hos elever og studerende, så de kan engagere sig i sådanne problemer og medvirke til at gøre en forskel, hvad denne så måtte angå konkret.
Den pågældende PowerPoint presentation kan findes på www.EducationForSustainableDevelopment.com
I øvrigt kan der henvises til www.UBUportalen.dk