tirsdag, marts 01, 2011

UNESCO netværk om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling ved DPU oprettet

Dansk uddannelsesnetværk om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling opnår international anerkendelse
FN har gennem UNESCO netop givet dansk netværk for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling status som 'Regional Centre of Expertise'. Netværket koordineres af Forskningsprogram For Miljø- og Sundhedspædagogik ved DPU, Aarhus Universitet, og indbyder praktikere såvel som forskere til at udveksle viden og erfaringer, så uddannelse og bæredygtig udvikling kan gå hånd i hånd.
Med anerkendelsen bliver det danske netværk del af et globalt netværk af foreløbig 85 Regional Centres of Expertise (RCE’er). Det giver mulighed for at trække på erfaringer og pædagogisk viden fra hele verden, ligesom den danske indsats på området bliver synlig i andre dele af verden. Indsatsen er led i FN’s Tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014)

"Tiden kalder på nytænkning indenfor alle former for uddannelse, og det er RCE-netværket allerede godt i gang med.

Netværket er eksempel på, at ny viden i dag ikke produceres i lukkede rum på universiteterne. Der er foreløbig seks universiteter med i netværket.

De er der ikke for at fortælle de andre partnere, hvad de skal gøre, men for at udvikle viden i et samspil med dem.

Vi tror på, at teori udfordres af praksis, og praksis udfordres af teori. Samtidig udvikler vi viden i tværfaglige samarbejder indenfor netværket."

Det siger professor mso og formand for netværket Jeppe Læssøe fra DPU, Aarhus Universitet.

Uddannelse sikrer bæredygtig udvikling

Verden er i hastig forandring, både økonomisk, socialt og økologisk, og opgaven for uddannelsesområdet er dels at skabe interesse og engagement for bæredygtig udvikling blandt befolkningen, og dels udvikle de kompetencer, der er brug for i en stadig mere kompleks og global virkelighed.

"På et år er netværket vokset fra 14 til 29 partnere fra alle dele af uddannelsesområdet. Netværket er åbent og har til formål at fremme vidensdeling og udvikling blandt alle, der arbejder med læring i forhold til bæredygtig udvikling,"siger Jeppe Læssøe.

Netværket blev etableret i december 2009 på initiativ af forskningsprogrammet for Miljø- og Sundhedspædagogik på DPU, Aarhus Universitet, og med støtte fra Undervisningsministeriet og Videnskabsministeriet.

Liste over alle partnere i det danske RCE-netværk RCE Danmark om UBU

Læs mere om RCE-netværket hos UNESCOs Universities: http://www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=108&ddlID=183

For yderligere oplysninger om UNESCOs regionale center for expertice i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling kontakt

Formand for netværket: Professor mso, Jeppe Læssøe

E-mail: jepl@dpu.dk; tlf: 2459 4446

Sekretær: Simon Rolls. siro@dpu.dk: tlf: 88889139http://www.dpu.dk/rcedanmark/UNESCO Universities