tirsdag, januar 30, 2007

Iværksætteri med perspektiv i skolen

Iværksætteri skal ind i skolen! – Det er jeg enig i, hvis det sker med det rette perspektiv.

Jeg har arbejdet med pædagogisk forskning og udvikling gennem mere end 30 år. Derfor forstår jeg alt for godt lærernes træthed over, at skolen altid skal løse samfundets uløste store problemer. Det må ikke ske ved en forstærket indsats for iværksætteri i skolerne.

En satsning i skolen på iværksætteri skal dreje sig meget lidt om økonomi og meget om innovation. Det er de menneskelige egenskaber og kompetencer, der er potentialet i at styrke feltet: Lydhørhed og samarbejdsevne er lige så vigtige kvaliteter som selvtillid og vedholdendhed.

Innovative kompetencer er lige så meget knyttet til selvstændig, kritisk tænkning og evne til at gå på tværs af etablerede vidensområder, som det drejer sig om at få gode ideer og have lyst til at forfølge dem.

Det skal være spændende og meningsfyldt for både elever og lærere at engagere sig i fornyelsen af skolens indhold. Eleverne lærer meget mere, hvis de får lejlighed til at arbejde med problemer og perspektiver, de selv er optaget af, end af at blive påduttet at skulle løse andres problemer.

Børn er ikke, som mange tror, kun optaget af deres allernærmeste problemer. Mange gør sig bekymrede tanker om både den fjernere omverden og om, hvordan fremtiden mon vil blive til at holde ud.

I Danmark er vi på mange måder nået langt, både velfærdsmæssigt, miljømæssigt, økonomisk og socialt. Vi har meget at byde på, som de unge så at sige får med sig med modernælken.

Alene det, at de unge vokser op i en stærk demokratisk tradition, kan jeg se giver et stort forspring i forhold til unges bagage i mange andre lande. Samtidig har vi fra vores lille land en tradition for udblik, som man helt savner i mange store lande. Disse forhold bør spille en stor rolle, når vi ser på potentialet for iværksætteri i en globaliseret verden.

Den mest lovende tematiske tilgang til iværksætteri i skolen vil være at knytte det til arbejde med bæredygtig udvikling. Ved at hjælpe eleverne til at udvikle forestillinger om bæredygtig udvikling og lade dem arbejde med overskuelige mulige løsninger til konkrete problemer vil det være muligt at lave en meget spændende undervisning, som både har perspektiv for eleverne, for lærerne og for Danmarks fremtid.

Internationalt befinder vi os i det 3. år af FNs 10-år for uddannelse for bæredygtig udvikling. Et indsatsområde, som vi så småt er ved at komme i gang med i Danmark. Jeg har en forhåbning om, at blandt andet Undervisningsministeriet vil starte en meget velkommen større indsats for, at bæredygtigt iværksætteri i skolerne kan blive en realitet.

En indsats i skolerne for at fremme den danske iværksætterkultur skal hverken skabe flere grønthandlere eller psykopater i jakkesæt, men udvikle nye tanker og løsninger i en globaliseret verden i hastig forandring.

Ovenstående kan i dag læses som en Kommentar i dagbladet Børsen.

Ingen kommentarer: