fredag, juni 15, 2007

Naturfagene i folkeskolen - en manglende naturfaglig kultur?

DPU 15.06.07

Ingen nemme løsninger for naturfagene

Det naturfaglige niveau i folkeskolen skal forbedres ved at den faglige kultur på skolerne og i lokalmiljøet bliver styrket. Men hvis man ikke giver lærerne tid og resurser til arbejdet, er det kun de stærke skoler, der får noget ud af indsatsen.

Der er bred enighed om, at den naturfaglige kultur på skolerne skal styrkes, så danske børn kan klare sig bedre i fag som fysik, kemi og biologi. På en række skoler har man forsøgt at styrke lærernes faglighed og etablere samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Men Jan Sølberg fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole advarer mod forestillingen om, at der findes nemme eller hurtige løsninger.

I en ny ph.d-afhandling undersøger han, hvad der skal til for at danne succesfulde og langtidsholdbare naturfaglige kulturer på skolerne. ”Formålet om at give lærerne mulighed for at lære af hinandens faglighed, og om at skabe stærke langvarige samarbejder internt på skolen såvel som med det lokale erhvervsliv er helt rigtig”, siger Jan Sølberg.

”Men man skal bare være klar over, at det tager tid at opdyrke nye kulturer, og hvis man ikke lader initiativerne rodfæste sig, så dør de, så snart det ikke længere har nyhedens interesse”.

Udvikling kræver tid

Jan Sølberg anbefaler derfor, at lærerne får tid og resurser til udviklingsarbejdet. Det kræver personligt overskud at indgå i et samarbejde om at lære af hinanden og opdyrke kontakter til andre skoler og ikke mindst til erhvervslivet.

”Uden tilstrækkelig tid, overskud og resurser kan lærerne ikke forventes at kunne udvikle spændende undervisningsforløb i samarbejde med lærere fra andre fag eller arrangere spændende besøg på lokale virksomheder”, siger Jan Sølberg.

Som eksempel på et naturfagligt emne, man kan arbejde tværfagligt med og samarbejde bredt om, fremhæver Jan Sølberg blandt andet vand og vandmiljø. Det giver mulighed for besøg på vandrensningsanlæg, vandforsyninger og lignende, og det giver muligheder for at rejse en lang række naturfaglige og samfundsmæssige problemstillinger.

”Problemet er bare”, siger Jan Sølberg, ”at den slags tager tid at planlægge, og hvis al lærernes tid går med evaluering, elevplaner og andet papirarbejde, så har de ganske enkelt ikke overskud til at planlægge den slags”.

Science Team K
Jan Sølberg har fulgt projektet Science Team K, som netop havde til formål at styrke naturfagsundervisningen i Kalundborg og omegn. Erfaringen fra Kalundborg-projektet er ifølge Sølbergs undersøgelse klar: De skoler, som i forvejen havde gode lærerkræfter med overskud og resurser til at prøve nye projekter, har fået styrket deres faglighed og mulighed for at give eleverne bedre naturfagsundervisning.

De andre skoler derimod er hurtigt tilbage, hvor de startede.

Internationale undersøgelser som PISA og ROSE har de seneste år givet det naturfaglige niveau blandt danske unge en hård medfart. Det skaber bekymring for, om Danmark kan fastholde sin position som et af verdens stærkeste og mest innovative videnssamfund. Udvikling af de lokale naturfaglige kulturer er derfor en vigtig investering i fremtiden.

Jan Sølberg forsvarer sin ph.d.-afhandling "Udvikling af lokale naturfaglige kulturer" den 20. juni kl. 13-16 i lokale D174 på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

For yderligere oplysninger, kontakt Jan Sølberg på jans@dpu.dk / 35859932.

Ingen kommentarer: