fredag, januar 30, 2009


Ny strategi for bæredygtig udvikling i uddannelserne

27.01.2009
Undervisningsministeriet lancerer nu en strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling. Målet er, at børn, unge og voksne bliver bevidste om begrebet bæredygtig udvikling. Og at de gennem viden, kundskaber og færdigheder bliver i stand til at handle kompetent.Undervisningsministeriets strategi for, hvordan indsatsen for bæredygtig udvikling kan styrkes gennem uddannelse og læring, præsenteres i den nye publikation ”Uddannelse for bæredygtig udvikling – strategi for FN’s tiår 2005-2014”.

Strategien skal sikre, at børn, unge og voksne bliver bevidste om bæredygtig udvikling, og at de bliver i stand til at handle derefter.

Bæredygtig udvikling skal nu indgå i alle relevante læseplaner i grund- og ungdomsuddannelserne samt i læreruddannelserne. Dermed vil koblingen mellem naturfag, samfundsfag og humanistiske fag blive tydeligere. Kendskab til flere problemstillinger med relation til klimaforandringer vil give oplagte muligheder for at lave flerfaglige undervisningsforløb.

Undervisningsministeriet har sat en række initiativer i gang. Blandt nogle kan nævnes:


  • Der planlægges afholdt en række klimatopmøder, hvor unge er målgruppen.

  • Bæredygtig udvikling skrives ind i målbeskrivelser, læreplaner og vejledninger for grund- og ungdomsuddannelser.

Der er besluttet at oprette et Nationalt center for natur, teknik og sundhed.


Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er oprettet som et tilbud til gymnasieelever om intellektuelle udfordringer sideløbende med den almindelige undervisning.


Opførelsen af et nationalt science-center til talentudvikling og talentpleje ved Sorø Akademi er i gang.


Undervisningsministeriet har via Tips- og lottomidlerne støttet en række klimaprojekter i relation til Klimatopmødet 2009.

En række aktuelle initiativer inden for uddannelsesområdet understøtter allerede strategien for uddannelse for bæredygtig udvikling. Det drejer sig blandt andet om følgende:


  • Rapporten ”Et fælles løft” der vedrører en styrkelse af natur, teknik og sundhed

  • Klimaundervisning 2009

  • Virtuel Galathea 3.

Flere oplysninger om ”Uddannelse for bæredygtig udvikling – strategi for FN’s tiår 2005-2014”.
kan fås hos

Gunvor Barnholt Specialkonsulent
gubar1@uvm.dk
Tlf. 3392 5745
Områder:
Nordisk Ministerråd generelt, medlemskab af embedsmandskomiteen, Østersørådet; Baltic 21 E, samarbejde med de central- og østeuropæiske lande samt DESD generelt.

Ingen kommentarer: