fredag, januar 30, 2009

Nyt klimapanel med DPU-professor som formand

Klima- og energiminister Connie Hedegaard har netop nedsat et panel med en række førende eksperter og ildsjæle, der skal hjælpe danskerne med at blive mere klimabevidste. Formand for panelet er professor (MSO) på DPU Jeppe Læssøe.

Det nye klimapanel skal komme med forslag til nye konkrete indsatser, der kan fremme klimarigtig adfærd i hele samfundet.

Formand for panelet, Jeppe Læssøe, der til daglig forsker i borgernes deltagelse på miljøområdet ved Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, glæder sig over det nye initiativ.

"Det er positivt, at ministeren opretter denne "tænketank" og dermed skaber en platform, hvor det politiske niveau, forskningsverdenen, konsulenter og andre ildsjæle sammen kan udvikle bud på nye måder at involvere befolkningen i at skabe bæredygtige svar på klimaproblemerne.

Som borgere vil vi af gode grunde hellere bruge tiden på noget mere festligt, men de globale klimaforandringer kan ikke løses uden vores deltagelse og handling. Dermed er det jo nærmest en gordisk knude, vi bliver sat til at løse. Men selvom opgaven ikke er let, så har ministeren fået sammensat et panel, som er sprængfyldt med ideer, så jeg glæder mig meget og tror på, at vi vil kunne levere den påkrævede nytænkning."

Klima- og energiministerer Connie Hedegaard understreger, at der særligt på hjemmefronten er behov for en ekstra indsats.

"Vi ved, at mange danskere i dag allerede gør en stor indsats for at spare på energien. Men der er stadig mulighed for at spare på en række områder ved simpelthen at bruge energien mere fornuftigt ? det gælder både i boligen, i vores forbrug eller når vi er på farten. Her skal vi bruge de teknologiske løsninger, Danmark i forvejen har stor ekspertise inden for. Det er simpelthen nødvendigt for at gøre målsætningen om kraftige reduktioner i drivhusgasudledningen til virkelighed," siger Connie Hedegaard, der samtidig opfordrer alle interesserede til at sende deres idéer til panelet via Klima- og Energiministeriets hjemmeside.

Medlemmer af klimapanelet
Jeppe Læssøe, professor (MSO) DPU/Aarhus Universitet (formand)
Christine Feldthaus, livsstilsekspert
Gauthe Høgh, founder Co + Høgh
Karen Elisabeth Høgh, partner Bæredygtig Innovation
Karen Marie Pagh Nielsen, næstformand Foreningen for Energi & Miljø
Kirsten Hastrup, professor Københavns Universitet
Lars Andreas Pedersen, konsulent Redhair
Martin Krayer von Krauss, bestyrelsesformand A/B Søpassagen
Mikkel Jespersen, partner 1508
Rudi Rusfort Kragh, iværksætter og udvikler af Husets web
Søren Ejlersen, stifter og næstformand Aarstiderne A/S
Søren Hermansen, leder Samsø Energiakademi
Tommy Olsen, leder Det Grønne Hus
Tor Nørretranders, forfatter

Yderligere oplysninger om klimapanelet hos
Jeppe Læssøe , professor (MSO) ved Institut for Didaktik, DPU

Ingen kommentarer: