tirsdag, maj 24, 2011

Et paradigmeskift for miljøundervisning - Artikel i ny bog om Handlekompetence

Det radikale skift i opfattelsen af miljøundervisning i Danmark behandles i en ny artikel af Søren Breiting, DPU Aarhus Universitet, Campus København, med titlen 'Et paradigmeskift for miljøundervisning'

Genbrug kan både bruges i en adfærdsmodificerende
traditionel form for miljøundervisning og sættes i fokus
i den nye generation af miljøundervisning med vægt på
demokrati og handlekompetence.
Det stærke indslag af demokrati og medvirken i demokratiske processer i forhold til løsning og forebyggelse af miljø-problemer både i Danmark og i den store verden er en af hjørne-stenene i en moderne miljøunder-visning.

Det har mange mennesker dog vanskeligheder ved fuldt ud at indse konsekvenserne af, og derfor kan et skifte fra en traditionel 'gammeldags' dogmatisk miljøundervisning, der har fokus på at ændre elevernes adfærd i en bestemt retning, til den demokratiske miljøundervisning, der ser tingene i deres fulde kompleksitet, være svær at overskue.

I artiklen 'Et paradigmeskift for miljøundervisning' giver Søren Breiting en overskuelig indføring i de vigtigste præmisser og konsekvenser. Samtidig kan vi glæde os over, at netop denne 'nye generation af miljøundervisning' baner vejen for uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU).

Artiklen indgår i en bog, der er udgivet som et festskrift til ære for professor Karsten Schnack, DPU Aarhus Universitet, som netop har valgt at overgå til emeritus tilværelsen. Karsten Schnack har gennem årene haft stor indflydelse på udviklingen af miljøundervisning, ikke mindst ved sin optagethed af de almene uddannelsers dannelsesaspekt og udviklingen af handlekompetence begrebet.

En artikel om Deltagelse og miljøpædagogik af Jeppe Læssøe indgår ligeledes i bogen.
Festskriftet / Bogen kan downloades gratis her:

Essays om dannelse, didaktik og handlekompetence – inspireret af Karsten Schnack
Kari Kragh Blume Dahl, Jeppe Læssøe, Venka Simovska (red.)
http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/forskningsprogrammer/miljoeogsundhedspaedagogik/publikationer/Schnack_3_.pdf

Bidragyderne om handlekompetence, didaktik og dannelse (og miljøundervisning) fremgår af listen her:

Forord ................................................................ 5
Af Kari Kragh Blume Dahl, Jeppe Læssøe & Venka Simovska

Ode til Karsten .................... 7
Af Hans Vejleskov

”Man underviser altid i noget” ................. 9
Af Frede V. Nielsen

Efter Karsten og Wolfgang .......................... 19
Af Stig Brostrøm

Den lige vej? ................................. 27
Af Kari Kragh Blume Dahl

Skal Klafki nytænkes? ....................... 39
Af Karen Borgnakke

Fra almendidaktik til fagdidaktik - hjemkundskab et eksempel ... 51
Af Jette Benn

Deltagelse og miljøpædagogik ........ 59
Af Jeppe Læssøe

Handlekompetence, fagdidaktik og kritisk venskab ............. 73
Af Vibeke Hetmar

Didaktik som forskningsfelt ....................... 81
Af Søren Kruse & Karen Wistoft

Et paradigmeskift for miljøundervisning .................. 93
Af Søren Breiting

Teaterdidaktik .......... 105
Af Mads Th. Haugsted

Handlekompetence og demokratisk dannelse ........... 119
Af Monica Carlsson & Birgitt e Hoff mann

Hvad er erfaring? ............................ 131
Af Bjarne Wahlgreen

Læring gennem InterAktion .............. 141
af Venka Simovska

Festskriftet til Karsten Schnack kan købes her

Ingen kommentarer: